Президент

ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич

ТАБУНЩИКОВ Юрий Андреевич

Председатель Президиума НА „Палата инженеров АВОК“
Президент НП „АВОК“
Председатель Совета Союза „ИСЗС-Проект“